חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

Free shipping anywhere on orders over $150

יד לספר תורה (אצבע) לקריאה בתורה היא תשמיש קדושה. המשמש להצבעה על הטקסט במהלך קריאה בספר תורה על ידי בעל קורא. היא נועדה גם למנוע מהקוראים צורך לגעת בקלף, דבר האסור בעקבות אחת מגזרות חכמים הקשורה לטומאה וטהרה. (שמונה עשר דבר). בנוסף, אם אצבעות הקורא תיגענה בכתב, עלול הכיתוב להיפגע, היות שהקלף אינו סופג דיו, דבר העשוי לפסול זמנית את ספר התורה. האצבע אינה נדרשת לקריאה אך השימוש בה הוא נפוץ.

Design your product!

Tell us what you want and we'll do it for you!