Free shipping anywhere on orders over $150

חג השבועות, הוא יום שבתון מקודש שמגיע לאחר תום ימי ‘ספירת העומר’. בארץ ישראל מתחילה עכשיו ‘עונת קציר החיטים’. ולקורבנות המיוחדים בבית המקדש לכבוד החג מצרפים שתֵּי כיכרות לחם. “בִּיכּוּרִים” הנאפות מהחיטים הטריות שזה עתה הבשילו. חג השבועות, שנקרא גם ‘חג מתן תורה’, חל בתאריך ו’ בסיוון. שבו קיבלנו את התורה בהר סיני בשנת 2488 לבריאת העולם. ואנו מציינים זאת דרך התפילות והמנהגים המיוחדים של החג.

Design your product!

Tell us what you want and we'll do it for you!