עצי חיים הם זוג מוטות עץ שעליהם נגללים גווילי ספר התורה ובאמצעותם ניתן לגלול את הספר במהלך קריאת התורה. עקב גזרת חכמים, את ספר התורה אין לגלול ביד כשם שגוללים שאר ספרים ומגילות, ולכן נדרשים העצי חיים על מנת לגלול את הספר. בספר תורה אשכנזי, עצי החיים מסתיימים בשתי ידיות מעוצבות שעשויות מעץ ולפעמים גם בשילוב כסף. בספר תורה ספרדי העצי חיים מסתיימים בשתי דסקיות עץ עבות.

Design your product!

Tell us what you want and we'll do it for you!