חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

Free shipping anywhere on orders over $150

השם “חנוכייה” ניתן למתקן שמדליקים בו את שמונה נרות החנוכה. ההלכה קובעת כי יש להדליק את נרות החנוכה בשורה ישרה, על הנרות להיות בגובה אחיד ולשים רווח בין נר לנר. בנוסף מדליקים נר “שמש”. חנוכיה כשרה נוצרה לאפשר את הדלקת הנרות באופן האמור, עפ”י ההלכה. נראה כי השם “חנוכיה” ניתן עם התפתחות השפה העברית. בעבר נקרא מתקן זה  “מנורת חנוכה”. באידיש ובשפות אחרות נקראת כך החנוכיה עד היום: “חנוכה-לעמפל”. למעשה, אין חיוב במתקן מיוחד וניתן להצמיד נרות למשטח ישר ולהדליקם.  החנוכיה אינה מנורת המקדש. במנורת המקדש היו שבעה קנים. מנורת-חנוכה הינה בעלת 8 קנים + שמש. בתי הנרות כלל לא חייבים להיות על-גבי קני מנורה, ניתן לייצרם בכל דרך ובלבד שישמרו שלושת המרכיבים האמורים: שורה ישרה, גובה אחיד ורווח בין נר לנר

Design your product!

Tell us what you want and we'll do it for you!