ביום הפורים יש ארבע מצוות עיקריות, כאשר כל המצוות מתחילות באות מ': 1. מקרא מגילה. 2. משלוח מנות. 3. מתנות לאביונים. 4. משתה. נעבור על כל מצווה, ונפרט את ההלכות הקשורות בה. קריאת המגילה הגמרא במסכת מגילה לומדת, שיש חובה לקרוא את מגילת אסתר בפורים. למה קוראים את המגילה? הרמב"ם בסוף מניין המצוות כתב, שקוראים במגילה כדי להזכיר את שבחיו של הקב"ה על הניסים שהוא עשה לנו, וכדי להודיע לדורות הבאים מה שהבטיח לנו

Design your product!

Tell us what you want and we'll do it for you!