קטגורית ארכיון: פרשת שבוע

דבר תורה לפרשת מקץ

כידוע, חז"ל תיקנו לברך ברכת "שעשה לי כל צרכי" בשעה שאדם נועל את נעליו בבוקר. הטעם העיקרי לכך הוא בכדי להודות לבורא על טובותיו. אלא שבברכה זו חכמים טמנו רמז גדול לאדם: "דע לך! שה' לא החסיר ממך מאומה, אלא נתן לך כל צרכיך, ואם לדעתך היה לך טוב יותר אילו היו מתגשמים כל משאלותיך […]

דבר תורה – ערב ראש השנה תשפ"א

שלום וברכה צופים נכבדים מובא במדרש: מידת בשר ודם, הנידון לפני הדיין הרי הוא לובש שחורים ומתעטף שחורים, לא כן מידת הקדוש ברוך הוא, שכשהוא דן את ישראל הרי הם לובשים לבנים ומתעטפים לבנים. כיצד זה באמת? – שאל המגיד מדובנא, כיצד לובשים בגדי חג, ואוכלים סעודת חג כאשר חיינו תלויים מנגד, כאשר המשפט הגדול […]

דבר תורה לפרשת נצבים וילך

שלום וברכה צופים יקרים הפרשה הבאה עלינו לטובה פותחת בפסוק "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם…"פרשת נצבים תמיד סמוכה לראש השנה שהוא יום הדין, יום שכולנו ניצבים לפני בורא עולם ביום הקדוש הזה. ומי יוכל להיות שקט ושאנן מאימת יום הדין הנורא (בשם החתם סופר). ולכן על כל איש מישראל להתעורר לשוב בתשובה שלימה […]

דבר תורה לפרשת שופטים

שלום וברכה צופים יקרים וראש חודש שמח, חודש אלול: "אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי" (שיה"ש ו, ג), ראשי תיבות של המילה 'אלול מה בדיוק מבטא את האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל דווקא בחודש אלול? הרי זה החודש המלחיץ ביותר בשנה, חודש הרחמים והסליחות, חודש שבו אנחנו מתכוננים לימים הנוראים ראש השנה ויום כיפור. ?האם […]

דבר תורה פרשת ראה

שלום וברכה צופים יקרים פרשתנו פותחת בפסוק "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה". הקשו המפרשים, הלא דברי משה רבינו מכוונים לכלל ישראל, ואם כן מדוע אמר "ראה" בלשון יחיד ולא אמר "ראו" בלשון רבים?במדרש מובא משל לזקן שהיה יושב על אם הדרך והיו לפניו שתי דרכים, אחת תחילתה קוצים וסופה מישור, והשניה תחילתה מישור […]

צום תשעה באב – ט' באב

"מפני חטאינו גלינו מארצינו" מה רבה עגמת הנפש על היפרדות השכינה מעם ישראל מאז חורבן בית המקדש, וכדי להמחיש זאת יש להקדים את משלו של המגיד מדובנא זצ"ל. מעשה בעשיר מופלג שנהפך עליו הגלגל ויצא נקי מכל נכסיו. מכר את החנויות ואת המגרשים, מכר את מרכבתו ואת ביתו, מכר את המטלטלין ונותר  בלא פרוטה לפרוטה, […]

דבר תורה – פרשת מטות – מסעי

ערב שבת שלום צופים יקרים זהו דבר תורה – פרשת מטות – מסעי. החל מהשבוע למשך שלושה שבתות תיקנו חכמינו להפטיר בשבת לאחר הקריאה בתורה דברי פורענות ותוכחה לעם ישראל, ומהשבת שלאחר ט' באב למשך שבעה שבועות תיקנו חכמים להפטיר בדברי נחמה לעם ישראל. ומרוב שישנה חשיבות ותשומת לב מיוחדת להפטרות אלו, לכן אפילו אם […]

דבר תורה – פרשת קרח

עם ישראל נמצאים במדבר. קרח אוסף את העם ומספר להם מעשיה. אלמנה בשכונתי ולה שתי נערות, ושדה אחד. רצתה האלמנה לחרוש את האדמה, אך משה אמר לה אסור, כתוב לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, באה לזרוע, אמר לה שדך לא תזרע כלאיים באה לקצור ולעשות ערימה אמר, הניחי ללקט שכחה ופאה, באה לעשות גורן אמר […]