דבר תורה – פרשת מטות – מסעי

ערב שבת שלום צופים יקרים

זהו דבר תורה – פרשת מטות – מסעי. החל מהשבוע למשך שלושה שבתות תיקנו חכמינו להפטיר בשבת לאחר הקריאה בתורה דברי פורענות ותוכחה לעם ישראל, ומהשבת שלאחר ט' באב למשך שבעה שבועות תיקנו חכמים להפטיר בדברי נחמה לעם ישראל. ומרוב שישנה חשיבות ותשומת לב מיוחדת להפטרות אלו, לכן אפילו אם חל ראש חודש בשבת אין מפטירים בעניין החודש אלא בענייני הפורענות. ימים הללו נקראים בין המצרים שממעטים בהם בשמחה ומרבים בצער ובכיה על חורבן בית המקדש. ומשלשה הפטרות הללו נלמד במה עלינו להתחזק בעבודת ה'. הפטרה ראשונה היא "דברי ירמיהו"- רמז לשמירת הפה, ולהתרחק מדיבורים אסורים. הפטרה שניה היא "שמעו דבר ה'"-(דבר תורה – פרשת מטות – מסעי) לרמוז על שמירת האזניים מדברים אסורים. הפטרה שלישית היא "חזון ישעיהו"- רמז לשמירת העניים מדברים אסורים, ולקדשם במראות קדושים וטהורים. כשנתחזק בשלושת העניינים הללו, נזכה להיות כלי ראוי לקבלת פני משיח צדקינו ולראות בבא הגואל במהרה בימינו

אמן!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.